خودرو۴۵

لوگوی خودرو 45 (تیم سازی)
author-avatar

درباره @farmcafeadmin

تیم تحریریه کافه مزرعه رو شکل دادیم تا گردشگری رو عمیق‌تر و تخصصی‌تر بررسی کنیم. قراره در کنار هم مطالبی رو بررسی کنیم که درک و فهم ما رو نسبت به صنعت گردشگری عمیق‌تر می‌کنه.